PUSTAKAWAN CILIK ( Membuat Lagu )

Dooo…reeee….mmmiiiiii…..ffffaaaaa…..soooolll……lllaaa…siiii….ddoooo….Masih dalam rangkaian Pustakawan Cilik…Anak-anak kampung Pengok mendapatkan pelatihan dalam membuat lagu..lagu yang mengungkapkan pandangan dan harapanĀ  mereka terhadap kampung tercinta…

IMG_9394

 

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.

*